piątek, 11 lutego 2011

Zapraszamy do Poradni Literackiej

Kolejny dyżur w Poradni Literackiej. Konsultacji udzielią: 

Liliana Fabisińska – specjalistka od prozy, dramatopisarstwa, dziennikarstwa, autorka słuchowisk radiowych, tłumaczka i mieszkanka Gminy Nadarzyn – znana przede wszystkim jako autorka bestselerowej serii o Amorze z ulicy Rozkosznej.

Dorota Suwalska - specjalistka od prozy, scenopisarstwa i dziennikarstwa.

Zapraszamy 11 marca 2011r. do sali plastycznej NOK. Dyżur potrwa od godziny 17.00 do 19.00. Wskazany wcześniejszy kontakt i przesłanie tekstów na adres: d.suwalska@nok.pl najpóźniej do dnia 4 marca.

wtorek, 1 lutego 2011

Konkurs Literacki

Przysyłajcie do nas informacje o konkursach literackich - w miarę możliwości będziemy je publikować na naszym blogu. 

Dziś:

XIII OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY 

KONKURS LITERACKI
im. LEOPOLDA STAFFA

- Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
- Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach
- Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz Grupa Literacka „Wiklina” i Fundacja „Radostowa”
zapraszają do udziału w XIII Konkursie Literackim im. Leopolda Staffa

Leopold Staff w Skarżysku-Kamiennej znalazł schronienie, wytchnienie, przyjaźń; tu wracał i tu zmarł 31 maja 1957r. Ponadczasowe przesłania literackie poety klasyka w literaturze polskiej, wymagają przypomnienia jego postaci oraz twórczości. Przez nawiązanie do Patrona, w pewnej mierze czyni to nasz Konkurs.
Życzymy radości z twórczych zmagań oraz sukcesu każdemu z uczestników.


Konkurs nie ogranicza tematu, dotyczy poezji i prozy ogólnie. Jednak mile widziany jest dołączony do zestawu wiersz, proza związane z Leopoldem Staffem lub Skarżyskiem-Kamienną.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni, debiutanci i twórcy z określonym dorobkiem artystycznym. WARUNKIEM UDZIAŁU JEST NADESŁANIE ZESTAWU PRAC /dotychczas nie nagradzanych i niepublikowanych/ W JEDNEJ Z TRZECH KATEGORII, w 3 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. / Dopuszczalne są dwa zestawy, zaprezentowane pod tym samym godłem/. Nadesłanie większej ilości zestawów, pod różnymi godłami, albo prac już drukowanych lub nagradzanych w innych konkursach, spowoduje dyskwalifikację autora. Na tych samych warunkach można wziąć udział w drugiej kategorii, pod innym godłem.

Prace powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona dodatkowa koperta zawierająca dane: imię i nazwisko autora, adres, telefon, datę urodzenia, adres e-mailowy, krótką informację o dorobku artystycznym. Godła nie powinny powtarzać się z konkursów poprzednich, powinny być zaszyfrowane słowem /niedopuszczalne są godła cyfrowe i rysunkowe/.

Kategorie:
POEZJA – zestaw 5 wierszy (w 3 egzemplarzach)
PROZA – jeden lub dwa utwory do 10 stron: opowiadanie, nowela, wspomnienie, esej, reportaż, fragment dziennika, itp. (w 3 egzemplarzach)
MŁODZIEŻOWA /do 18 lat/ – poezja lub proza – jak wyżej (w 3 egzemplarzach) z zaznaczeniem na kopercie KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne na łączną kwotę 5 tys. złotych. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Dodatkowo Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. notebooki) dla laureatów kategorii młodzieżowej.

Nadesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie i tomiku – pokłosiu konkursu.
. Organizatorzy nie przewidują prowadzenia indywidualnej korespondencji, odsyłania prac, ani powiadamiania wszystkich uczestników /oprócz nagrodzonych i wyróżnionych/.

Prace należy nadsyłać do końca lutego /28.II 2011/ r. na adres:
Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25; 26-110 Skarżysko-Kamienna,
z dopiskiem KONKURS LITERACKI.
Uroczystość finałowa przewidziana jest w maju 2011 roku w Skarżysku-Kamiennej. Szczegóły podsumowania – tj. czas, miejsce, program, lista laureatów – zostaną umieszczone na stronie Miejskiego Centrum Kultury www.mck.skarzysko.pl
Dodatkowych informacji udzielają: Halina Wężyk – MCK Skarżysko-Kamienna, tel. 41 – 25 31 482 w.34; e-mail: mcksko@wp.pl
oraz  Bożena Piasta – Komisarz Konkursu Tel. 607 106 769 ; e-mail: bpiasta@poczta.onet.pl